วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

#ฟินเว่อร์ แค่ กินปลา ก็ช่วยชะลอวัย(Anti Aging)ได้

กินปลา ชะลอวัย anti aging

ประโยชน์ของการ กินปลา ต่อการชะลอวัย

การ กินปลา จะช่วยได้เยอะมากเมื่อกล่าวถึงเรื่องราวของภัยอันตรายร้ายแรงจากการเกิดความผิดปกติของร่างกายจากความเสื่อมในวัยสูงอายุที่อาจเกิดขึ้นได้สิ่งที่มีความสำคัญของชีวิต คือ การมี วิถีชีวิตให้ความยืนยาวและมีความแข็งแรงสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพ สามารถที่จะทำได้ด้วยการใช้ชีวิตรวมทั้งการช่วยในการ ชะลอวัย ของร่างกาย (หรือเรียกว่า Anti Aging) โดยการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ การที่จะช่วยลดในการเกิดความเสื่อมตามวัยนั้นจะช่วยให้การใช้ชีวิตนั้นมีคุณภาพและมีความยืนยาว

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือ อาหาร เนื่องจากแหล่งที่จะสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายอย่างแรก คือ อาหาร การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยนั้นประกอบไปด้วยอาหารที่มีสารอาหารที่ครบถ้วน อาหารที่มีคุณภาพสูง มีคุณค่าทางอาหารที่มีครบถ้วน รวมทั้งมีเเหล่งรวมของอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน อาหารที่ช่วยให้ร่างกายนั้นมีความสมดุล คือ เนื้อปลา ในเนื้อปลานั้นเป็นอาหารที่นับได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมาก เช่นในวัยผู้สูงอายุ เนื่องจากภายในเนื้อปลานั้นอุดมไปด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์และนับว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพ การ กินปลา นั้นยังมีส่วนช่วยในการทำงานของส่วนของระบบการทำงานของสมองที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยทำให้ความคิดและความจำนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรตีนที่มีอยู่ในเนื้อปลานั้นจะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพและย่อยง่าย มีไขมันต่ำการ กินปลา นั้นจะช่วยในการทำให้ได้รับพลังงานจากการย่อยโปรตีน รวมทั้งเป็นการช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ในเนื้อปลานั้นจะมีวิตามินที่มีความจำเพาะต่อการที่ทำให้ร่างกายนั้นมีความสมดุล รวมทั้งในวัยผู้สูงอายุนั้นต้องการในส่วนของแคลเซียมและฟอสฟอรัสอยู่เป็นปริมาณมาก ซึ่งช่วยในระบบการทำงานของกระดูกและฟันที่เป็นส่วนประกอบ

โครงสร้างที่สำคัญต่อร่างกายซึ่งทั้งหมดนี้มีในเนื้อปลาภายในเนื้อปลานั้นมีโอเมก้า 3 ซึ่งจะช่วยในการลดการเกาะตัวของคลอเลสเตอรอล( cholesterol) ภายในหลอดเลือดจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดนั้นเกิดการตีบที่ทำให้เกิดภาวะของหลอดเลือดนั้นมีการอุดตันทั้งหมด หรือการอุดตันบางส่วนที่ทำให้เกิดหลอดเลือดตีบแคบลง หากเกิดกับหลอดเลือดที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เช่น หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง จะทำให้เกิดพยาธิสภาพของโรคเหล่านี้ได้ ส่งผลให้เกิดภาวะโรคหัวใจที่เกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ นำไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจมีการขาดเลือด นอกจากนี้ในส่วนของการอุดตันหลอดเลือดที่สมองอาจส่งผลให้เกิดภาวะที่เรียกว่าสมองขาดเลือด จากภาวะของเส้นเลือดในสมองตีบและเกิดเนื้อสมองตายตามมาได้ หากมีการดูแลรักษาไม่ทันท่วงที ดังนั้นการ กินปลา นอกจากช่วยชะลอวัยในผู้สูงอายุ ยังเป็นการช่วยให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้นยังทำให้ สุขภาพจิต ดีเลิศพร้อมที่จะทำทุกกิจกรรม

วิธีรักษาสุขภาพจิต โดยการคิดบวก ไม่ต้องเสียเงินก็มีความสุขได้

วิธีรักษาสุขภาพจิต คิดบวก

คิดทางบวก วิธีสร้างสุขภาพจิต ที่ดี

วิธีรักษาสุขภาพจิต ให้ดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นปัญหาและเป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นทำให้ผู้คนนั้นเกิดความเครียด ทั้งประสบปัญหาครอบครัว ปัญหาการทำงาน ปัญหาการเรียน ปัญหาการใช้ชีวิต ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีมักจะมองปัญหาในทางบวกที่จะช่วยในการสร้างกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาได้ดีอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา และสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีนั้นจะต้องมีการเริ่มต้นในการปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเด็ก การที่ฝึกการคิดในทางบวกช่วยกระตุ้นให้เด็กนั้นเปิดความคิดของตนเองให้กว้างขึ้น โดยผู้ปกครองควรสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กในการคิด วางแผนและการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยเริ่มฝึกและค่อยๆปรับความคิดวิธีการในการใช้ชีวิต และมีการพูดคุยกันเพื่อเป็นการประเมินในส่วนของการแก้ปัญหาเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้พบข้อดีข้อเสียด้วยตนเอง เพื่อที่เด็กจะสามารถใช้แนวทางการ แก้ไขปัญหาที่ดีได้ มากยิ่งขึ้นเมื่อเผชิญปัญหาที่หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นด้วยการมองโลกในแง่ดีและมีจิตใจที่เข้มแข็ง การคิดในทางบวกถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ การฝึกแนวคิดในแง่บวกช่วยสร้างพลังในการทำงานและการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น วิธีรักษาสุขภาพจิต ที่ดีโดยการคิดทางบวกถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป

หญ้าปักกิ่ง หญ้าที่คนมากมายนับถือว่าเป็นหญ้าเทวดาแห่งการรักษา

 รู้จักกับ หญ้าปักกิ่ง หรือ "หญ้าเทวดา"

สมุนไพรที่มีอยู่บนโลกนั้นมีอยู่มากมายซึ่งมนุษย์เองได้มีการนำมาทดลองใช้งานกันมาก่อนที่วิวัฒนาการทางการแพทย์สมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทในภายหลัง และสมุนไพรที่มีความน่าสนใจมากชนิดหนึ่งก็คือ หญ้าปักกิ่ง คนจีนจะเรียกว่า เล่งจือเช่า แต่ถ้าเป็นฝรั่งก็จะเรียกว่า Angel Grassหรือ Beijing Grass  นั่นเอง ซึ่งถ้าหากมองเผินๆจากรูปร่างหน้าตาจะดูไม่ค่อยแตกต่างกับหญ้าชนิดต่างๆที่เราเห็นกันทั่วไปโดยเฉพาะหญ้ามาเลเซีย แต่คุณสมบัติของหญ้าปักกิ่งนี้หากว่าไม่มีอะไรคงไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นหญ้าเทวดาอย่างแน่นอน

หญ้าปักกิ่ง มีถิ่นดั้งเดิมอยู่ที่แคว้นสิบสองปันนา ในมณฑลยูนาน ของประเทศจีน ก่อนที่ต่อมาจะมีการแพร่หลายขยายพื้นที่ในการปลูกเข้ามาเรื่อยๆไล่ตั้งแต่เวียดนาม ลาว จนกระทั่งเริ่มมีการปลูกในประเทศไทยเราบริเวณทางภาคเหนือในเวลาต่อมา

ลักษณะทั่วไปของ หญ้าปักกิ่ง

หญ้าปักกิ่งนั้นเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นจะมีความสูงประมาณ 10 ซม.เป็นพืชชนิดใบเลี้ยงเดี่ยว ผิวหนาเรียบมันมีขนหยาบๆใต้ใบ ลักษณะของใบจะดูคล้ายๆกับใบไผ่  มีสีเขียวอมเหลือง  ส่วนดอกของหญ้าปักกิ่งนั้นจะเป็นช่อเล็กๆมีสีบานเย็น

คุณสมบัติที่น่าสนใจ

จากการวิจัยพบว่าในหญ้าปักกิ่งจะมีสารในกลุ่มไกลโคสฟิงโกไลพดส์ (Glycosphingolipids)  ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านเซลล์มะเร็งไม่ให้เกิดการลุกลามขยายตัว นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอีกด้วยและนอกจากนี้การรับประทานหญ้าปักกิ่งยังมีประโยชน์อื่นๆอีก เช่น ขับพิษไข้ แก้ไอ แก้อาการร้อนใน รักษาระดับความดันโลหิตและบำรุงหัวใจ เป็นต้น
หญ้าปักกิ่ง-by-jirawatisme

การขยายพันธุ์ของ หญ้าปักกิ่ง

หญ้าปักกิ่ง นั้นเป็นพืชที่ปลูกหรือขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างง่ายเนื่องจากไม่ค่อยมีศัตรูพืชมากนักที่ต้องระวังก็คือหอยทากที่ชอบกัดกินต้นและใบของหญ้าปักกิ่งและการปลูกจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทุกชนิดเนื่องจากหากนำมารับประทานก็จะเกิดเป็นอันตรายกับร่างกายได้  ส่วนการทำมาปลูกนั้นควรจะใช้ดินร่วนหรือดินปนทราย และทำการปลูกในบริเวณที่ร่มมีแสงรำไรเท่านั้นไม่ควรปลูกในพื้นที่ๆต้องโดนแดดแรงจัด ทำการรดน้ำช่วงเช้าเพียงอย่างเดียวก็ได้แต่หากว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากๆก็อาจจะรดน้ำตอนเย็นด้วยเพียงแต่จะต้องระวังไม่ให้มีน้ำขังในแปลงปลูก สำหรับคนที่ต้องการจะรับประทานหญ้าปักกิ่งเพื่อดูแลสุขภาพนั้นไม่ควรที่จะดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานๆเนื่องจากว่าหญ้าปักกิ่งนี้จัดอยู่ในประเภทสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น(สมุนไพรนั้นมีทั้งชนิดร้อนและเย็น) ซึ่งถ้าหากว่านำมารับประทานนานเกินไปก็จะส่งผลไปถึงเรื่องความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อได้
ขอขอบคุณบทความดีๆ โดย thaimurdannia